IMPRESUM

Novinska agencija FoNet

 

FoNet novinsko-izdavačko društvo d.o.o.

Matični broj 06963145, PIB 100148651

Dečanska 8, 11000 Beograd, Republika Srbija

Tel/fax +381 (0)11 30 30 680, +381 (0)11 2635 346, +381 (0)11 2630 881

Direktor Zoran Sekulić (zvsekulic@fonet.rs)

Delatnost novinskih agencija 6391 (www.fonet.rs)

Glavni i odgovorni urednik Zoran Sekulić (zvsekulic@fonet.rs)

FoNet dnevni pisani servis vesti, NA000001 (info@fonet.rs, redakcija@fonet.rs)

FoNet tonski servis vesti, NA000002 (audio@fonet.rs)

FoNet TV servis vesti, NA000003 (fonet.tv.@gmail.com)

FoNet dnevni foto servis vesti, NA000004 (fonet.foto@gmail.com)