Ako niste pretplatnik servisa vesti Novinske agencije FoNet, za besplatno preuzimanje materijala iz rubrike Press Extra potrebno je samo da na adresu fonet.beograd@gmail.com uputite poruku s osnovnim kontakt podacima svog medija/redakcije. FoNet će Vam brzo poslati samo korisničko ime i lozinku, za preuzimanje i korišćenje svih audio/video klipova, fotografija, grafikona i tekstova iz rubrike Press Extra. Celokupna usluga je besplatna.

FoNet PRESS EXTRA

...

detaljno ]

FOTOGRAFIJA DANA

SRB-BEOGRAD14.07.2020. 13:29
FoNet-ČEČEN-IZJAVA

VIDEO DANA

BEOGRAD14.07.2020. 13:24
ČEČEN-SOLIDARNOST-IZJAVA

Foto dana

...

 
Video dana

...

Foto EVROSERVIS

BEL-BRISEL15.07.2020. 20:59
FoNet/AP-KIRIJAKIDES-SHINAS

 
Video EVROSERVIS

BEOGRAD15.07.2020. 13:32
DRAJIĆ-DIJALOG-IZJAVA

Foto KVAKA23

SRB-BEOGRAD12.07.2020. 12:02
FoNet-TODORIĆ-INTERVJU

 
Video KVAKA23

...

Foto KOSINUS

SRB-BEOGRAD20.03.2020. 16:23
FoNet-OLENIK-IZJAVA

 
Video KOSINUS

BEOGRAD20.03.2020. 15:28
GRBOVIĆ-KOSOVO-IZJAVA